کاربرد یونولیت در ساختمان سازی

استفاده از یونولیت در سقف ساختمان
آذر ۲۶, ۱۳۹۴
یونولیت چیست؟
آذر ۲۶, ۱۳۹۴

کاربرد یونولیت در ساختمان سازی

کاربرد یونولیت در ساختمان سازی

 

 

 

یونولیت بسته بندی

کاربرد یونولیت در ساختمان سازی

 

وزن بلوك سيمانی كه در صنعت ساختمان سازی به كار مي رود، ۱۵ كيلوگرم است، در صورتی كه وزن بلوك های یونولیتی در مقایسه با بلوک سیمانی بسيار ناچيز است و در کل موجب پايين آوردن وزن ساختمان مي شود.بنابراین کاربرد یونولیت در ساختمان سازی رو به افزایش است . بلوك های یونولیتی به علت سبکی و هزینه کم برای ساختمان سازی مورد استقبال  قرار گرفته است. اين بلوك ها در دو نوع «قابل اشتعال» و «غير قابل اشتعال» در بازار عرضه مي شوند.
به علت  بحران خيز بودن کشورمان در ساختمان سازی از بلوك های قابل اشتعال نباید  استفاده شود و نوع غيرقابل اشتعال اين بلوك ها نيز با رعايت ضوابط محدود شود تا از حريق هاي گسترده در ساختمان ها جلوگيري شود. همچنين انبار و نگهداری اين مواد به دليل واكنش هايي كه ممكن است داشته باشند، بسيار خطرناك است و نکات ایمنی برای نگهداری آنها باید حتما مراعات شود . تاكنون شاهد مواردی از حريق انبار اين بلوك ها بوده ايم. جالب اينكه اين بلوك ها برخلاف تصور و ذهنيت برخی از كارشناسان، به دليل يكپارچه نبودن در برابر ضربه كوبه ای اثرات مثبت ندارند و بر عكس در تقويت صدا اثرگذار خوبی هستند.یونولیت نسبت به بتن جاذب صوتی بهتری است و عايق صوت برتری محسوب نمی شود و به همين سبب  تاثيری در افت صوت ندارد. به گفته كارشناسان استفاده از آن  تنها در صورتی باعث افت صوتی می شود كه بين ديوار دو جداره یونولیت به كار رود. همچنين عايق های حرارتی هم به تنهايي عايق صوت نيستند و در صورتی كه داخل سيستم قرار بگيرند، می توانند موجب كاهش صوت شوند. در نتیجه سبک بودن و هزینه کم جزو مزایا و قابل اشتعال بودن یونولیت جزو معایب این ماده محسوب می شود که با رعایت نکات ایمنی می توان از بروز این گونه حوادث جلوگیری کرد.